Könyvtár-iskolatörténet

Iskolatörténet Ujvári Csaba kutatómunkájának tükrében

Ujvári Csaba tanár úr új rovatot indított Adalékok az iskola történetéhez címmel:

“Könyvtári csemegéink után nagy fába vágom fejszémet. Diogenészhez hasonlóan „embert keresek”. Embert a régmúlt korokban, iskolánk történetét átlapozva az évkönyvekben kutatom a lélegző hús-vér valóságot. Ez sokszor csudálkozásra fogja késztetni a kedves olvasót, hiszen a valóság és a hivatalos „történetírás” bizony sokszor antagonisztikus kapcsolatban lesz egymással. . . . “

Bevezető
Első dekád
Második dekád
Harmadik dekád
Negyedik dekád
Ötödik dekád
Hatodik dekád