Természettudományi Tehetséggondozó Műhely

Intézményünkben 2008 óta működik a Természettudományi Tehetséggondozó Műhely. A foglalkozásokat hagyományosan keddenként 14:45-től tartjuk a biológia-kémia előadóban, a 111-es tanteremben.

A foglalkozások évente egy-egy téma köré szerveződnek, ebben mélyítjük, dúsítjuk tanulóink ismereteit. Az idei tanévben az ásványok és kőzetek világával ismerkedünk, korábban a gyógynövényekkel foglalkoztunk, a mindennapi életben előforduló anyagokat vizsgáltuk, a környezettudatos háztartásra hívtuk fel a figyelmet vagy a periódusos rendszer elemeivel ismerkedtünk. Célunk, hogy a diákok megismerjék és megszeressék a természettudományokat, képesek legyenek a természeti környezet és az őket körülvevő világ tudatos megismerésére, lássák annak sérülékenységét, környezettudatos magatartásuk formálásával ők maguk is tegyenek környezetük megóvása érdekében. Tanulóink a foglalkozások során csoportmunkában dolgoznak, vizsgálatokat, biológiai és kémiai megfigyeléseket, kísérleteket végeznek, megismerkednek a kutatás lépéseivel és ők maguk is bekapcsolódnak önálló diákkutatásba.

A tantermi foglalkozások terepi megfigyeléssel, szakmai kirándulásokkal, előadásokkal, üzemlátogatásokkal egészülnek ki. Tehetséges tanulóink rendszeresen indulnak tanulmányi versenyeken, ahol országos eredményeket, a legjobbak nemzetközi sikereket érnek el. Egy-egy téma lezárásaként tehetségnapot tartunk, ahol a műhelytagok népszerűsítik a foglalkozásokat, bemutatják az éves tevékenységet plakátokon, kisfilmen és kiállításon. Több éve sikeresen pályázunk a műhely működtetésére, anyagok és eszközök beszerzésére, külső programok finanszírozására. Mára jól felszerelt szaktanterem, szertár áll rendelkezésünkre és laboráns segíti az előkészítő munkát.

Büszkék vagyunk arra, hogy tanulóink célként valamilyen természettudományi szakot jelölnek meg és sikeresen felvételiznek felsőoktatási intézménybe, ahol tudományos kutatásokba is bekapcsolódnak. Visszajárnak a műhelyfoglalkozásokra és beszámolnak eredményeikről, tapasztalataikról.

Mert műhelytagnak lenni jó! Szeretettel várunk minden érdeklődőt foglalkozásainkra!

Dr. Veresné Kis Krisztina, a TT Műhely vezetője


TT műhely foglalkozások